Riktig bruk av munnbind og ansiktsmasker

Det er viktig at munnbind og ansiktsmaske sitter godt rundt nese og munn. Kirurgiske munnbind er kun til engangsbruk og under bruk skal man unngå å ta på munnbindet. Hvis det gjøres, så skal hender rengjøres.

  1. Husk alltid håndhygiene!
    Rengjør hendene før du tar frem munnbindet og påse at munnbindet er intakt.

  2. Plasser munnbindet over nese og munn, press til den øverste kanten over neseryggen og før den nederste kanten under kjeven. 

  3. Fest strikkene bak ørene. Hvis munnbindet har festebånd, så skal det øverste festebåndet festes først. Øverste snor skal gå over øret og nederste snor skal gå under øret.   
  4. Press til over neseryggen og kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.     
  5. Ved fjerning: Maskene tas av ved kun å ta i strikkene/festebåndene, ikke ta i selve masken. Ved festebånd skal det nederste festebåndet løsnes først. Kast munnbindet i restavfall og vask deretter hendene.

Kilde: FHI

Munnbind

Munnbind kan forebygge at du smitter andre, og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet.

Ansiktsmaske

I motsetning til medisinske munnbind, er det ikke knyttet standarder til produksjonen av ansiktsmasker, og filtreringsevnen (beskyttelsesgraden) er ukjent.

Følg og lik oss: