Helsedirektoratet får vide fullmakter

Fullmaktene i helseberedskapsloven kan benyttes når det er stor sannsynlighet for en ekstraordinær krise, og konsekvensene for befolkningens liv og helse kan bli alvorlige. Aktuelle tiltak er å pålegge tjenesteplikt eller beordre personell i å arbeide utover ordinær arbeidstid. Det kan også være å rekvirere boliger, hoteller og andre bygg for å isolere smittede.

Les alt på regjeringen.no

Følg og lik oss: