Dødsrate 12,08 % i Italia

Med 115 242 smittet og 13 917 døde er Italia det landet i verden med flest døde og høyeste dødsrate (av land med mange døde), raten er nå 12,08 %.

Dødsraten
Dødsraten angir sannsynligheten for å dø om du blir smittet etter alder, kjønn og utfra land tilhører kontra antall smittet. Kilde for tallene er Worldometers. Tallene angir beregnet risiko i prosent, ikke faktiske dødsfall.

KJØNN
Menn har høyere dødsrate enn kvinner, 2,8 % mot 1,7 %.

ALDER
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

 
  0,00 %
  0,20 %
  0,20 %
  0,20 %
  0,40 %
  1,30 %
  3,60 %
  8,00 %
14,80 %

LAND
Verden
Spania
USA
Kina
Italia
UK
Sverige
Danmark
Norge
Nederland
Indonesia
Frankrike
Filippinene
Sør-Korea
Thailand

°
  5,31 %
  9,29 %
  2,54 %
  4,03 %
12,08 %
  9,34 %
  5,48 %
  3,78 %
  1,07 %
  9,42 %
  9,11 %
  9,01 %
  4,51 %
  1,73 %
  0,96 %

Sist oppdatert: 3. april 2020

Følg og lik oss: