Verdens Helse Organisasjon: Dødeligheten 3,4%

WHO påpekte at det globale gjennomsnittet for døde pr 4. mars lå på 3,4 prosent, skriver VG i sin FAQ om Koronaviruset.

En studie av corona-smittede i Kina viser en dødelighet på 2,3 prosent. Eller 0,9 prosent, hvis man ser bort fra personer med allerede underliggende sykdom.

Følg og lik oss: