98,9‬ % av de døde over 50 år

I følge statistikken for Italia (pr. 13.03.2020) er 98,9 % av de døde over 50 år. Og jo eldre jo være blir det:

over 80   56,6 %
70-79       31,9 %
60-69      10,4 %
50-59         0,2 %
40-49         0,1 %

Som man kan se av statistikken er hele 56,6 % over 80 år. Kilde: wikipedia.org

Følg og lik oss: